FORENINGENS FORMÅL:

SKOLESKIBSFORENINGEN DANMARK er en UPOLITISK FORENING. Alle som har sejlet eller sejler med Statsskoleskibet DANMARK kan optages som medlemmer.

Foreningens formål: Samle medlemmerne til møder og sammenkomster, vedligeholde forbindelsen mellem gamle skibskammerater samt yde støtte til skoleskibssagen.

STØTTEFORENINGEN: De, som ikke kan opnå medlemskab i skoleskibsforeningen, kan ved medlemskab i støtteforeningen deltage i medlemsaktiviteterne og derved medvirke til skoleskibssagen.

Medlemsmøde "Danmark er dit stolte Navn, Dannebrog fra Mast til Stavn skal dit Banner være.
Dine Sønner skal du lære, hvilken stolthed, hvilken Ære Danmarks Navn at bære"


"Danmarks" dåbsvers skrevet af Hannah Lorck d. 17 december 1932.

Del siden