FORENINGENS FORMÅL:

SKOLESKIBSFORENINGEN DANMARK er en UPOLITISK FORENING. Alle som har sejlet eller sejler med Statsskoleskibet DANMARK kan optages som medlemmer.

Foreningens formål: Samle medlemmerne til møder og sammenkomster, vedligeholde forbindelsen mellem gamle skibskammerater samt yde støtte til skoleskibssagen.

STØTTEFORENINGEN: De, som ikke kan opnå medlemskab i skoleskibsforeningen, kan ved medlemskab i støtteforeningen deltage i medlemsaktiviteterne og derved medvirke til skoleskibssagen.

Medlemsmøde 

23. April kl. 14:00


Nyholm i Københavns Marineforenings lokaler. Takkeladsvej 5. 1 sal

Nakskov 90 års jubilærum

21 til 25 Juni 2023


Skoleskibets 90 års jubilærum

Programmet følger.


Lørdag (sankt hans) er der bål tale

"Danmark er dit stolte Navn, Dannebrog fra Mast til Stavn skal dit Banner være.
Dine Sønner skal du lære, hvilken stolthed, hvilken Ære Danmarks Navn at bære"


"Danmarks" dåbsvers skrevet af Hannah Lorck d. 17 december 1932.

Del siden