Fakta om Skoleskibet DANMARK

DANMARK er en 3-mastet fuldrigger i stål med 15 ræer, 1 mesan og 1 klyver/jagerbom. Bramråen og røjlråen er udarbejdet i træ, mens de øvrige ræer er lavet af stål. Skibet har en hovedmotor, til når det skal sejle havn, eller hvis vinden er svag. Derudover er der to hjælpemotorer til at generere strøm til lys, tekniske instrumenter, vandfiltrering, køling med mere.

Skibets indretning består blandt andet af to banjedæk, hvor der bor 40 elever (piger og drenge blandet) på hver banje. Eleverne sover i hængekøjer, der pakkes væk hver morgen, da de både skaffer (spiser) og får undervisning i banjen i dagtimerne. Hver elev har et skab (171x26x58 cm) og et personligt rum i skibsbænken (35x40x37 cm) til at opbevare deres ting.

Herudover er der kamre og messe til besætningen, salon, kabys og stikkeri, kølerum, bibliotek, to baderum (et til piger og et til drenge), toiletter til elever og besætning, hospital, vaskerum, maskinrum, kontor, radiorum, henstuvninger samt flere rum til nødgenerator, kabler, olietøj, maling, rengøring med videre.

Hverdagen om bord

Eleverne sover stadigvæk i hængekøjer, som skal surres og stuves væk hver dag, fordi banjerne både skal bruges til undervisning og som messe i løbet af dagen. Og en vigtig del af undervisningen er stadig at lære at binde knob og stik, lave musinger, lægge taklinger, splejse i tovværk og stålwire, lære at kvejle med mere. Eleverne bor og arbejder tæt sammen under togtet, og ud over praktisk sømandskab bliver der lagt stor vægt på personlig udvikling og evnen til at samarbejde med andre.

Driften af DANMARK

Skoleskibet er ejet af den danske stat og har hjemhavn i København, men siden 2003 har MARTEC varetaget driften af DANMARK. Mellem togterne ligger skibet derfor oftest til kaj på Frederikshavn Flådestation. På det indledende skoleophold læser eleverne på MARTEC Kragholmen, hvor også værkstedsskolen og skolehjemmet, hvor eleverne indkvarteres, ligger.

Løbende modernisering

Skoleskibet DANMARK er blevet moderniseret en del i løbet af årene. Oprindeligt blev skibet bygget til 120 elever, men i 1959 blev det ombygget til at sejle med 80 elever. Siden er både undervisningsfaciliteterne og komforten blevet opgraderet, blandt andet er der installeret ferskvandsanlæg, sikkerhedsliner, GPS, vaskemaskiner, tørretumbler og air condition om bord. Men de fleste ting foregår dog stadig på den ”gammeldags” facon. I 2019 gennemgik agterskibet en større renovation.

International uddannelse

Sproget om bord har siden 2010 været engelsk. Dette forbedrer elevernes sproglige færdigheder som kommende sømænd i en global maritim

verden, og det gør det også muligt for udenlandske elever at gennemføre uddannelsen. Men du kan også vælge et kortere togt, hvor undervisningen foregår på dansk, her foregår en større del af uddannelsen på land.

Danmark er en tremastet fuldrigger

Danmark er en tremastet fuldrigger i stål (nittet og svejset), som har 15 ræer, 1 mesan og 1 klyver/jagerbom. Alle ræer og master har forskellige navne. Alle ræer foruden bramråen og røjlråen er lavet af stål, hvor disse to i modsætning er udarbejdet i træ. Skibets indretning består af to banjedæk, 16 besætningskamre, fem henstuvninger, messe, salon, bestiklukaf, kabys og stikkeri, tre kølerum, hospital, bibliotek, to baderum, otte elevtoiletter, fire besætningstoiletter, maskinrum, kontor, nødbrandpumperum, nødgeneratorrum, kabelrum, olietøjsskab, rengøringsskab, malershop, elshop og tømmershop.

Forskib - Bakken - Hoveddæk - Mellemdæk

Fristed for elever

toilet/badefaciliteter og ankerspil

Hospitalsafdeling, vaskeri, beboelse (læge, 2.maskinmester og bådsmand)


Midtskibs - Kabyshustag - Hoveddæk - Mellemdæk

Båddæk med motorbåd

Kabys og skylleri

Messen, beboelse (kvartermesterene, kokkene og 3. Styrmanden)


Agterskibet - Poopdæk - Hoveddæk - Mellemdæk - Maskinafdeling

Bestiklukaf, radiorum samt fristed for officerere

Salon, Pantry samt beboelse (kaptajn og overstyrmand)

Stikkeri (med fryser/køle faciliteter og tørproviant) samt beboelse (Skolechef, maskinchef, 1. styrmand, 2. styrmand og hovmester)

Maskinrummet

  • Antal sejl: 26
  • Sejlareal: 1632 m²
  • Antal tovender: 219 med forskellige navne
  • Antal gyrorepeater: 4
  • Hovedkompas: Magnetisk
  • Antal MOB-både: 1
  • Antal robåde: 2
  • Antal motorbåde: 1
  • Antal skibsrat: 3

Del siden